• Kwaliteit
 • Advies
 • Flexibiliteit
 • Leveringsbetrouwbaarheid
Klantbeoordeling 9,4

PDF bestanden

We werken bij voorkeur met hoge resolutie PDF bestanden. Andere type bestanden kunnen we vaak wel verwerken, maar graag dan in overleg.
Zie onderstaande aandachtspunten:

 • Plaats geen gekleurde snijlijnen of kaders om het te printen beeld.
 • De maatvoering (of de verhouding) van het bestand moet overeenkomen met het bestelde formaat.
 • De trimbox (de oorspronkelijk aangemaak netto documentgrootte) wordt gebruikt om de PDF te verschalen naar het bestelde formaat.
 • Lever aan met voldoende bleed (beeldafloop)! Met 10mm bleed rondom zit je altijd goed!
 • Alle lettertypen moeten volledig worden ingesloten of (onze voorkeur) omgezet naar lettercontouren.
 • Verwijder alle onzichtbare lagen in de opmaak.

 •   Beelden niet zelf opdelen. Dat doen wij voor het beste resultaat.
 •   Gebruik korte bestandsnamen en geen speciale tekens, zoals $%_ '#@?}.
 •   Gebruik geen (invulbare) formuliervelden in de PDF.
 •   Gebruik geen overdruk, dit wordt niet doorgevoerd.
 •   Gecompliceerde opmaak met een combinatie van filters, patronen en transparante effecten; altijd eerst omzetten naar hires Photoshop PDF.

Let op! Indien bestanden niet voldoen aan bovenstaande specificaties, kan de print afwijken van het beoogde resultaat.


Kleurgebruik algemeen

 • Je kunt aanleveren in zowel CMYK als RGB. Geen Griiswaarden (Grey-scale) of LAB-Kleur gebruiken.
 • Bij de bestanden opgeslagen icc-profielen worden door ons gerespecteerd. Bij een ontbrekend icc-profiel word het Coated FOGRA27 of het sRGB profiel gebruikt.
 • Icc informatie en renderintenties van PDF/X-la, -3 en -4 worden niet ondersteund, we gebruiken dan onze standaard; Coated FOGRA27 of het sRGB profiel.
 • PMS-steunkleuren worden omgezet in CMYK waarden van de PANTONE Color Bridge Coated bibliotheek.

 • Let op: Steunkleuren zijn bij printen altijd een benadering. Wij zullen (op speciaal verzoek) de steunkleuren zo goed mogelijk benaderen middels een testprint.
 • Indien gebruik wordt gemaakt van overdruk en/of transparantie in combinatie met steunkleuren, is de kans groot op een ongewenst resultaat.
 • Vermijd overdruk (uitgezonderd witprint; zie uitleg verderop).
 • Wanneer bestanden onderling afwijken in kleuropbouw, kleurmodus en icc-profielen, zal het print resultaat ook in kleur afwijken.

Zwart

 •   Het diepste zwart kan worden bereikt door de volgende kleuropbouw dan te houden: CMYK 86, 85, 79, 100 of RGB 0, 0, O.
 •   Kleine tintverschillen in zwart bij foto's, zijn in de print nauwelijks zichtbaar.

 •   Let op: Bij bestanden waar gebruik gemaakt wordt van zowel foto's (bitmaps) als vectoren, is het zeer belangrijk dat voor beiden (vectorzwart en fotozwart) dezelfde bovengenoemde zwartopbouw wordt toegepast. Anders ontstaat kleurverschil in het zwart binnen één print.

Wit

Op een aantal machines hebben we de optie op wit te printen. Hierbij zijn verschillende uitvoeringen mogelijk voor diverse toepassingen. Bel ons voor technische ondersteuning bi| de opmaak van de bestanden.

Kleurverlopen

De beste resultaten worden behaald door de verlooptinten in de basis aan te maken in Photoshop in een hoge resolutie. Voeg daarna nog een beetie ruis toe. Wanneer je op een andere manier een kleurverloop aanmaakt, biiv. in Illustrator, kan er streepvorming (banding) ontstaan. Deze streepvorming in een kleurverloop is ook al te zien in het bestand zelf.

Resolutie

Voor de meeste toepassingen zijn de volgende stelregels van kracht:

 • Buiten en veraf. 12 dpi tot 30 dpi (op eindformaat)  toepassing: grote doeken.
 • Buiten en dichtbij 30 dpi tot 70 dpi (op eindformaat). toepassing: middel grote doeken.
 • Binnen en veraf 30 dpi tot 70 dpi (op eindformaat) toepassing: middel grote doeken.
 • Binnen en dichtbij 70 dpi tot 120 dpi (op eindformaat) toepassing: kleine bordies/displays.

Voorbeeld: Voor foto's (bitmaps) op een groot formaat zeildoek voor buiten, is een eindresolutie van 30 dpi ruim voldoende. Wanneer je dit doek gaat opmaken op 10% van het eindformaat, moeten de beelden in het bestand op 300 dpi opgemaakt zin.

Maatvoering

 • Lever indien mogelijk aan op 100% van het eindformaat.
 • Bestanden die afwijken met het gevraagde formaat, maar die wel in de goede verhouding zijn aangeleverd, worden automatisch op het gevraagde formaat geschaald. Bij een afwijking in de breedte x hooge verhouding houden we ongeveer 1,5% marge aan. Bij een grote maatafwijking nemen we contact met je op.
 • Wanneer er niet voldoende bleed is aangeleverd, kunnen ie bestanden een paar mm worden vergroot. Dit in verband met een eventuele nabewerking (snijden). Zorg dus altiid voor voldoende bleed.

 • Standaard worden je bestanden automatisch opgedeeld wanneer het gevraagde formaat groter is dan de printbreedte van ons materiaal.
 • Zorg dat teksten en logo's altijd minimaal 2 cm van de rand of stiknaden verwijderd zijn! Heb je specifieke wensen betreffende de opdeling, geef dit goed aan in de order, dan houden wij daar rekening mee.
 • Houd bij de opmaak extra rekening met rekbare materialen zoals textiel; belangrijke onderdelen, zoals logo's, mogen niet te dicht op de rand staan.
 • Als opgedeelde beelden optisch door moeten lopen, vermeld dit dan duideliik in de orderinfo!

Contour snijden en frezen van vormen

 •   Zorg ervoor dat er voldoende bleed (afloop) om het te snijden/frezen artwork zit.
 •   De snijcontourlijnen altijd als een gesloten vectorlijn aangeven met de naam CutContour.
 •   Bij frezen de radius van de te snijden ronde hoeken niet kleiner maken dan 3 tot 15 mm, afhankelijk van de dikte van het het materiaal. Houd de snijlijn heel vloeiend en niet te gedetailleerd. Vraag vooraf naar de mogelijkheden.


Contour snijden en frezen van vormen

 •   Zorg ervoor dat er voldoende bleed (afloop) om het te snijden/frezen artwork zit.
 •   De snijcontourlijnen altijd als een gesloten vectorlijn aangeven met de naam CutContour.
 •   Bij frezen de radius van de te snijden ronde hoeken niet kleiner maken dan 3 tot 15 mm, afhankelijk van de dikte van het het materiaal. Houd de snijlijn heel vloeiend en niet te gedetailleerd. Vraag vooraf naar de mogelijkheden.


Optimale kwaliteit

 • Wanneer je aangeleverde bestanden voldoen aan onze aanleverspecificaties, kunnen we je de hoogste kwaliteit prints bieden.
 • Zorg dat teksten en logo's altijd vector georiënteerd worden opgemaakt. En foto's (bitmaps) in de bovenstaande geadviseerde resolutie opmaken.

 • Gebruik altijd kwalitatief goede lettertypen. Zet deze vooraf om te naar contouren.
 • Lever de bestanden altijd aan met extra bleed. Deze bleed is afhankelijk van het soort product en afwerking. Met 10mm bleed rondom zit je altijd goed!

Schermweergave Acrobat (Pro of Reader)

 • Zet onder Voorkeuren / Paginaweergave.
       - Overdruk-voorbeeld gebruiken' op 'Altijd',
 • Vink aan onder Voorkeuren / Paginaweergave. 
       - 'Illustrafievlak, bijsnijdvlak en doorloopvlak tonen'.
       - 'Altiid formaat van documentpagina weergeven'.
 •   Controleer daarna de PDF bestanden voordat je ze aanlevert.

Templates

Voor bepaalde standaardproducten zoals beachflags en onze Triablock hebben we templates en/of richtlijnen gemaakt.